27 lat Uczelni Korczaka!

30 kwietnia obchodzimy Święto Uczelni Korczaka, która 27 lat temu rozpoczęła swoją działalność, wtedy jeszcze pod nazwą Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Zarządzenie Rektora - zajęcia zawieszone do 24 maja

Ze względu na nadal istniejące zagrożenie koronawirusem COVID-19 okres zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni Korczaka zostaje przedłużony do 24 maja br. Tradycyjne nauczanie w dalszym ciągu zastąpione będzie kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Domy Pomocy Społecznej potrzebują wolontariuszy!

Drodzy Studenci,

otrzymaliśmy pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomocy i zaangażowania się studentów/absolwentów we wspieranie przebywających w Domach Pomocy Społecznej osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawnosci.

Liczymy, że chociaż kilka osób się zgłosi do pomocy.

W poniższym piśmie widnieje adres mailowy, na który można przesyłać swoje pytania oraz zgłoszenia.