Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych

W Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych, w którym udział wziąl Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uczestniczył też Rektor Uczelni Korczaka prof. Mirosław Grewiński. Wydarzenie odbyło się 25 lutego w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, a organizatorem była Kancelaria Prezydenta RP.

Wystąpienie Rektora w Belwederze

W Belwederze odbyła się 24 lutego konferencja zorganizowana przez sekcję Polityka społeczna, rodzina, wchodzącą w skład Narodowej Rady Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Współpraca z ukraińskimi partnerami

Reprezentanci Uczelni Korczaka - Rektor prof. Mirosław Grewiński oraz Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Anna Zasada-Chorab - podpisali porozumienia o współpracy z Władzami dwóch ukraińskich uczelni: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu oraz Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.