Debata społeczna

W dniu 17 września w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota" w Warszawie odbyła się debata społeczna "W Warszawie czy w Londynie? Zostaję czy wyjeżdżam?", której głównym organizatorem była nasza Uczelnia.

Debata toczyła się wokół tematu perspektyw życiowych młodych mieszkańców Polski, przede wszystkim Warszawy i województwa mazowieckiego, oraz pytania, jakie stawia sobie wiele osób: "Zostać w Polsce czy ułożyć sobie życie za granicą?". Spotkanie poprowadził znany dziennikarz - Grzegorz Nawrocki.

Debata podzielona była na cztery bloki tematyczne. Podczas pierwszego, którego prelegentem była dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy Wanda Adach, omawiano formy wsparcia dla absolwentów szkół szukających pracy. Drugi, podczas którego wystąpiła Monika Zaręba, ekspert ds. rynku pracy z Pracodawców RP, dotyczył przedsiębiorczości i osób chcących załozyć i prowadzić własną firmę w Polsce. Kolejny blok, z udziałem Grzegorza Wolffa, zastępcy dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Pracy m.st. Warszawy, wiązał się ze stołeczną infrastrukturą i pytaniem "Czy Warszawa przyjazna jest mieszkańcom?". Natomiast ostatni blok, w trakcie którego wystąpił prof. dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor Uczelni Korczaka, dotyczył roli uczelni polskich w tworzeniu innowacji społecznych, ale też współpracy z instytucjami państwowymi, pracodawcami czy samorządami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z sytuacją młodych ludzi na rynku pracy.

W wyniku trzech głosowań, podczas których publiczność decydowała, czy po wysłuchaniu argumentów prelegentów i dyskutantów skłania się ku wyjeździe z kraju bądź pozostaniu w nim, okazało się, że zdecydowana większość uczestników wydarzenia chce zostać w Polsce.