Międzynarodowa konferencja ESPAnet

W Łodzi odbyła się w dniach 15-16 października II Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska, dotycząca innowacji w polityce społecznej. ESPAnet to międzynarodowa organizacja naukowo-badawcza, której przedmiotem zainteresowania jest szeroko rozumiana polityka społeczna. 

 

W konferencji udział wziął prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka, który podzielił się z panelistami doświadczeniami związanymi z prowadzeniem przez naszą Uczelnię innowacyjnych projektów. Poza nim podczas konferencji wystąpił Dziekan naszego Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz. Omówił on temat finansowania polityki rodzinnej w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył też Wojciech Duranowski z Działu Współpracy i Projektów Międzynarodowych WSP im. J. Korczaka, który opowiedział o międzynarodowym projekcie EDUEVAL związanym z ewaluacją edukacji dorosłych, w jakim nasza Uczelnia bierze udział. Na konferencji obecna była również dr Agnieszka Rymsza, adiunkt w WSP im. J. Korczaka. Temat jej wystąpienia nosił tytuł Organizacje pozarządowe jako alternatywa dla barier wdrażania innowacji przez podmioty administracji publicznej. Prawda czy mit?

Uczestnicy konferencji mogli w przerwach między sesjami plenarnymi nabyć książki z zakresu polityki społecznej, opublikowane przez nasze wydawnictwo.