Zatrudnienie w trzecim sektorze - debata

Dnia 19 października 2015 r. w Warszawie odbyła się debata dotycząca problematyki zatrudnienia w trzecim sektorze, zatytułowana: "NGO - misja na umowę zlecenie". Debata została zorganizowana przez: Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie KLON JAWOR i kwartalnik "Trzeci Sektor". Debata odbyła się w związku z ukazaniem się nowej edycji raportu Civil Society Organization Sustainability Index, który pokazuje poziom stabilności sektora pozarządowego w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Euroazji.

 

Część raportu poświęconą Polsce od 10 lat przygotowuje, na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, dr Agnieszka Rymsza, adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Dr Rymsza prezentowała wyniki ostatniej przeprowadzonej edycji tychże badań, które wraz z badaniami Stowarzyszenia KLON JAWOR stanowiły wstęp do dyskusji podczas debaty.