Inauguracja nowego roku akademickiego

W sobotę 24 października br. na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie WSP im. J. Korczaka odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Na uroczystość przybyły władze Uczelni, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy administracyjni, studenci i absolwenci oraz goście.

W trakcie uroczystości Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. dr hab. Julian Auleytner wygłosił przemówienie, w którym m.in. podsumował ubiegły rok akademicki i zeszłroroczne osiągnięcia Uczelni.

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Uczelni Korczaka nadesłali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Malinowski, JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, prof. dr hab. Stefan Mieszalski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Grażyna Kaczmarczyk, JM Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, a także Prezes Jerzy Żądełek oraz Dyrektor Czesław Jarecki Sikorski z Zarządu Ośrodka Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach.

Podczas inauguracji zostały wręczone listy gratulacyjne i nagrody najbardziej wyróżniającym się studentom: za najlepsze wyniki w nauce i za najlepszą pracę magisterską. Jedną z nagród ufundowało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (założyciel Uczelni). Chwilę później odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku, następnie zaś wykład inauguracyjny pt. "Korczak jako wzór człowieka i wychowawcy - inspiracje dla współczesnych pedagogów", który wygłosiła prof. dr hab. Bożena Matyjas.

Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem chóru kameralnego Ars Antiqua, który wykonał kilka utworów, m.in. "Odę do radości" Ludwiga van Beethovena.

 

Inauguracja roku akademickiego - materiał filmowy