Współpraca z Legionowem

Dnia 20 października 2015 r. Uczelnia Korczaka podpisała umowę z Gminą Miejską Legionowo o realizacji wspólnych regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych projektów na rzecz rozwoju sektora edukacji, rynku pracy, integracji społecznej i przedsiębiorczości.

 

Umowa dotyczy również m.in. wymiany doświadczeń i wiedzy między Uczelnią a Gminą, a także wspólnej organizacji sympozjów, seminariów czy konferencji.