Uczelnia Korczaka na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

W dniach 5-6 listopada br. w Fabryce Sztuki w Łodzi odbył się III Polski Kongres Przedsiębiorczości, zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

 

Wydarzenie zgromadziło środowiska naukowe, społeczne i gospodarcze, a tematy licznych paneli dyskusyjnych i wystąpień dotyczyły przede wszystkim synergii nauki z biznesem, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, naukowych i edukacyjnych oraz wchodzenia polskich przedsiębiorstw na rynki globalne.

Podczas panelu „Siła polskich innowacji”, otwierającego Kongres, wystąpił dr Arkadiusz Durasiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie WSP im. J. Korczaka. Dziekan omówił zagadnienia związane z nowoczesnym kształceniem studentów, przedstawił osiągnięcia naszej Uczelni w tym obszarze, ale też uczelniane dokonania z dziedziny innowacji społecznych i z zakresu innowacyjnych projektów unijnych.

W przerwach między panelami, na stoisku Uczelni Korczaka uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się z działaniami naszej Uczelni czy z ofertą atrakcyjnych dla biznesu studiów podyplomowych.

W trakcie Kongresu odbyła się również konferencja prasowa, podczas której Uczelnia Korczaka została uhonorowana Polską Nagrodą Innowacyjności. Nagroda ta przyznawana jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości najbardziej kreatywnym i nowoczesnym placówkom edukacyjnym i naukowym, których praca badawczo-rozwojowa przyczynia się do rozwoju gospodarki. Nagrodę odebrał sam Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. dr hab. Julian Auleytner. Na konferencji prasowej obecni byli również inni przedstawiciele naszej Uczelni: dr Joanna Golonka-Legut, Prodziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach i dr Sylwia Turzańska.

Podczas Gali, która odbyła się w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jeszcze raz złożone zostały gratulacje najlepszym przedsiębiorstwom, uczelniom i instytucjom w Polsce, wyróżniającymi się jakością zarządzania, zrealizowanymi inwestycjami, a także wprowadzonymi innowacjami.

Patronat honorowy nad III Polskim Kongresem Przedsiębiorczości objęło m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród patronów medialnych wydarzenia znaleźli się m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, TVP Łódź i Polsat News.