Social Business Academia Conference w Berlinie

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej Yunusa uczestniczyła w konferencji poświęconej biznesowi społecznemu, która odbyła się 3 i 4 listopada 2015 r. w Berlinie w przededniu Światowego Szczytu Biznesu Społecznego.

Spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich z całego świata skupionych wokół idei ekonomii społecznej stało się okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz wymiany refleksji i doświadczeń. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja prof. Mirosława Grewińskiego, Prorektora WSP im. J. Korczaka i Wojciecha Duranowskiego z Działu Współpracy i Projektów Międzynarodowych naszej Uczelni na temat rozumienia i charakterystyki przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Na zlecenie Katedry polska ekipa telewizyjna nagrała serię wywiadów z reprezentantami uczelnianych centrów i ośrodków Muhammada Yunusa, których na całym świecie jest ponad trzydzieści (filmowe materiały już wkrótce do obejrzenia na stronie).

Sam profesor Yunus, nieobecny na konferencji z uwagi na stan zdrowia, w nagranym wcześniej wideo-wystąpieniu wskazał na konieczność jasnego sprecyzowania definicji „biznesu społecznego”. Według Lauerata Pokojowej Nagrody Nobla biznesem społecznym jest firma, która stawia sobie za cel rozwiązywanie problemów społecznych, a jej właściciele nie pobierają dywidend.

Poniżej całość wystąpienia prof. Muhammada Yunusa na inaugurację Social Business Academia Conference 3 i 4 listopada 2015 r. w Berlinie.

https://www.youtube.com/watch?v=CDzMoCi7sWI&list=PLlEykow6DBBmIeeb8BZtMdnv29aCYZ3db&index=2