III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Dnia 21 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się już III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami”, współorganizowana przez Forum Logopedy, WSP im. J. Korczaka w Warszawie i Centrum Terapii dziecka ,"Logos".

W konferencji uczestniczyło ponad trzystu logopedów z całej Polski, zaś główne panele i wystąpienia prowadzone były przez naszych wykładowców logopedii: Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie dr Ewę Jeżewską-Krasnodębską i mgr. Jarosława Krasnodębskiego. W wydarzeniu udział wzięli też nasi studenci i absolwenci zaangażowani w pracę Studenckiej Poradni Logopedycznej, która od trzech lat działa przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, udzielając bezpłatnej pomocy logopedycznej dzieciom z zaburzeniami mowy.

W trakcie konferencji dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska wygłosiła referat "Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z afazją", w którym przedstawiła własne spojrzenie na terapię dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego i propozycje rozwiązań terapeutycznych. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem i wywołał ciekawą dyskusję , która później przeniesiona została do "kącików eksperckich”. W ramach konferencji odbyło się również spotkanie autorskie z dr Ewą Jeżewską-Krasnodębską, dotyczące niedawno wydanej książki jej autorstwa - "Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym".

Pozytywnie przyjęty został też referat Jarosława Krasnodębskiego "Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci autystycznych i zespołem Aspergera", w którym poruszone zostały zagadnienia dotyczące wspierania rozwoju dzieci z autyzmem różnymi innowacyjnymi metodami terapii: słuchową, EEG Biofeedback i integracją odruchów.