Konferencja w Szczecinie z udziałem Prorektora

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”. Na zaproszenie organizatora – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w konferencji wziął udział prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

 

Program konferencji obejmował prelekcje podsumowujące projekt oraz wystąpienia tematyczne z zakresu lokalnej polityki społecznej. Prorektor Uczelni Korczaka wygłosił wykład nt. „Inwestycje i innowacje w polityce społecznej jako siły napędowe społecznej zmiany”. Spotkanie zakończyła żywa dyskusja wokół poruszanych przez prelegentów tematów.