Spotkanie upowszechniające projektu EDUEVAL

W dniu 21 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie upowszechniające poświęcone projektowi EDUEVAL i produktom które powstały w ramach tego przedsięwzięcia.

Uczestników zachęcano do stosowania wypracowanych w projekcie modeli ewaluacji procesów kształcenia dorosłych oraz metodologii oceny kadry kształcącej dorosłych.