Spotkanie zespołu projektowego SEBCO na Łotwie

W dniach 26-28 stycznia br. na Łotwie odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego SEBCO.

W realizacji projektu dotyczącego przedsiębiorczości społecznej bierze udział m.in. WSP im. Janusza Korczaka, w ramach grantu otrzymanego z prestiżowego Svenska Institute.

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński oraz Karolina Geletta i Wojciech Duranowski (obydwoje z Działu Współpracy i Projektów Międzynarodowych naszej Uczelni)  wraz z partnerami ze Szwecji oraz Łotwy wypracowali międzynarodowy model przedsiębiorstwa społecznego, opierając się na analizie metod oraz trendów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Szwecji, Polsce i na Łotwie.

Ponadto delegacja WSP im. J. Korczaka wzięła udział w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach społecznych na Łotwie, takich jak: “Otrā elpa” (“Second breath”), New school in Cēsis oraz The Samaritan Association of Latvia.