Polityka społeczna – wybrane publikacje wydawnictwa WSP im. J. Korczaka

Serie książek „Współczesna polityka społeczna” i „Nowa polityka społeczna” zawierają publikacje poruszające zagadnienia związane z teorią i praktyką wielosektorowej polityki społecznej, pedagogiki społecznej, gospodarki społecznej, społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Serie prezentują prace uznanych ekspertów, którzy wnoszą nowe spojrzenie na zagadnienia społeczne.

 

Współczesna polityka społeczna

  • Niemiecka polityka społeczna: ekonomizacja i przekraczanie barier, Evers A., Heinze R. G. (red.), WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010
  • Uwarunkowania polityki rodzinnej we Francji w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym, Chauviere M., Sassier M., Bouquet B., Allard R., Ribes B. (red), WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010
  • Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, Evers A., Heinze R., Olk T. (red.), WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2013
  • Rok 2052. Globalna prognoza na następne czterdzieści lat, Randers J., WSP im. J. Korczaka w Warszawie Warszawa 2014
  • Polityka społeczna jako inwestycja, Morel N., Palier B., Palme J., WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015

Nowa polityka społeczna

  • Innowacyjna polityka społeczna, Grewiński M., Karwacki A., WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015

Inne publikacje

  • Polityka społeczna w Polsce i w świecie (wyd. II uaktualnione i poszerzone), Auleytner J., WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2012