Kolejne sukcesy w pozyskiwaniu środków na realizację projektów UE

16 października Uczelnia podpisała aż trzy umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące realizacji projektów unijnych. Już w listopadzie rozpocznie się rekrutacja na szkolenia z zakresu:

- I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, w Wydziale warszawskim;

- II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, w Wydziale katowickim;

- II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi, w Wydziale szczecińskim.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a Uczelnia Korczaka zapewni pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i transportu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia (i z powrotem).