Konferencja naukowa w Bydgoszczy

W dniach 19-20 października na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej. Jej celem była interdyscyplinarna dyskusja nad środowiskiem społecznym, społecznością lokalną i nad doświadczeniami w prowadzeniu pracy socjalnej metodą organizowania środowiska.

W konferencyjnych debatach czynny udział wzięli pracownicy naukowi naszej Uczelni. Prorektor prof. Mirosław Grewiński oprócz moderowania panelu dyskusynego pt. Dlaczego w polskich samorządach potrzebujemy lokalnego centrum usług społecznych?, reprezentował Uczelnię Korczaka na równolegle odbywającym się w Bydgoszczy XXVII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.