Prorektor na Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

Prorektor naszej Uczelni prof. Mirosław Grewiński wziął udział w XII Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Sarbinowie. Tegoroczne spotkanie, przebiegające pod hasłem „Zawsze z rodziną”, poświęcone było roli samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej i systemu wspierania dziecka i rodziny.

W wykładzie inaugurującym Forum, zatytułowanym „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania”, prof. Mirosław Grewiński mówił o potrzebie zmian w systemie pomocy społecznej, który obecnie ma w Polsce charakter instytucjonalny. Prorektor podkreślił, że przyszłością polityki społecznej są usługi społeczne, zaś świadczenia pieniężne nie zdają egzaminu i mają negatywny wpływ na rozwój aktywności i samodzielności klienta. Dodał, że wydatków na pomoc społeczną nie należy rozpatrywać w kategoriach kosztów, lecz inwestycji w przyszłość. Prorektor wskazał też najważniejsze obszary działań pomocy społecznej: specjalistyczne usługi na rzecz rodziny, edukację we wczesnym dzieciństwie, opartą na kształceniu kreatywnym i refleksyjnym, usługi aktywnej polityki na rynku pracy, projektowanie usług i zatrudnienia specjalistów na poziome lokalnym, a nie centralnym.