Audycja radiowa z udziałem Prorektora o polityce senioralnej

W środę 22 listopada gościem Polskiego Radia 24 był prof. Mirosław Grewiński, a audycja z jego udziałem dotyczyła polityki senioralnej w Polsce, między innymi projektu programu 500+ dla emerytów, w ramach którego otrzymywaliby oni co roku jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł. Z uwagi na liczne wydatki budżetowe odroczenie tego programu było, zdaniem prof. Grewińskiego, racjonalną decyzją rządu.

Prorektor zaznaczył, że priorytetem polityki senioralnej powinno być świadczenie usług społecznych przez Państwo, a jednorazowa pomoc finansowa, choć pożyteczna, nie rozwiąże problemów, z którymi borykają się seniorzy. Dodał też, że dobrym rozwiązaniem, wzorem niektórych państw zachodnich, byłby podział seniorów na kilka kategorii: trudno bowiem zaliczyć do tej samej grupy energicznego, aktywnego i samodzielnego 65-latka i osobę w podeszłym wieku, wymagającą ciągłej opieki. Według Prorektora ważną kwestią jest również angażowanie młodych ludzi w działania pomocowe i aktywizujące seniorów.

W związku z obchodzonym 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego w trakcie rozmowy poruszony został również temat konieczności podniesienia wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, by powstrzymać te osoby przed wyjazdem do bogatych krajów europejskich, które oferują bardzo dobre warunki płacowe.