Ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia!

Zostały ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka.

 

Harmonogram I tury szkoleń

 Nazwa szkolenia

Terminy 

Wypalenie zawodowe

8 i 9 stycznia

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy

1 i 2 lutego

Szkolenie obejmujące prawo pracy, ochronę danych osobowych oraz zamówienia publiczne

6 i 7 lutego

Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

8 i 9 lutego

Psychopedagogika traumy

15 i 16 lutego

Podstawy nauki o więzi

22 i 23 lutego


Miejsce szkoleń: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

Więcej informacji i zapisy http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych 

trelemorele