Konferencja z okazji 100-lecia polskiej polityki społecznej

W związku z obchodami 100-lecia polskiej polityki społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, w której udział wzięli między innymi pracownicy naszej Uczelni,  w tym Rektor prof. Julian Auleytner, członkowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta RP, parlamentarzyści i inni eksperci. 

Konferencję otworzyła Minister Elżbieta Rafalska, która przypomniała o najważniejszych zadaniach polityki społecznej, przede wszystkim o niwelowaniu nierówności społecznych. W trakcie wydarzenia wystąpiła też Wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła wagę rozwiązań na rzecz rozwoju polskich rodzin i inwestycji w ludzi. Z kolei Heinz Koller, Zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, opowiedział o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się polskie prawo pracy.

Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej. Drugi koncentrował się na polityce społecznej wobec rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Dyskusję w ramach tego bloku tematycznego moderował prof. Mirosław Grewiński, Prorektor naszej Uczelni i zarazem Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W trzecim panelu dyskusyjnym, którego tematem były wyzwania w systemie zabezpieczenie społecznego, udział wziął między innymi prof. Julian Auleytner.

Warszawska konferencja rozpoczęła cykl spotkań poświęconych 100-leciu polskiej polityki społecznej, które odbędą się w tym roku we wszystkich województwach.

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji i kolejnym tegorocznym spotkaniom są także: okolicznościowa, mobilna wystawa pt. "Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym" oraz książka "Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018”. Wystawa przygotowana została między innymi przez dr Joannę Lizut z naszej Uczelni i z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz przez prof. Mirosława Grewińskiego.