Goście z hiszpańskiego uniwersytetu

Gośćmi naszej Uczelni są: prof. María Luisa Zagalaz Sánchez i prof. Isabel María Ayala Herrera, które przyjechały z hiszpańskiego Universidad de Jaén. Celem wizyty naszych zagranicznych przyjaciół  jest zacieśnienie współpracy między Uczelnią Korczaka a Universidad de Jaén, a także poznanie polskiego systemu edukacji.