Nabór na II turę szkoleń dla pracowników socjalnych

Ruszył otwarty nabór na II turę szkoleń - specjalizacji dla pracowników socjalnych w 3. lokalizacjach (rekrutacja ogólnopolska, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz noclegi). Rozpoczęcie zajęć planowane jest od października 2018 r.:

KATOWICE - szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy - 35 miejsc

SZCZECIN - szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność:

- praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami - 25 miejsc

- praca socjalna z osobami uzależnionymi - 25 miejsc

WARSZAWA - szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - 25 osób

Należy zapisać się elektronicznie: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html, wybierając projekty oraz pobrać właściwy formularz (w zależności od miasta): http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/, wypełnić i odesłać na adres właściwego wydziału:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, plac Kilińskiego 3, 70-001 Szczecin