Pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek pedagogika - prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym - otrzymał ocenę pozytywną. 

Poniżej cała treść dokumentu.

 

2018.153.WSP w Warszawie pedagogika pozyt praktyczny page 001

2018.153.WSP w Warszawie pedagogika pozyt praktyczny page 002