Spotkanie w Sofii w ramach międzynarodowego projektu

W dniach 17-19 października w Sofii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu "Digital social innovation for young people" ("Cyfrowe innowacje społeczne dla młodych osób"), który realizowany jest przez naszą Uczelnię we współpracy z partnerami z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Łotwy, w ramach unijnego programu Erasmus+. Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka podczas spotkania reprezentował prof. Mirosław Grewiński oraz dr Marek Kawa. 

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w dniach 12-13 kwietnia br. w Walencji. 

Projekt adresowany jest do studentów nauk społecznych, wolontariuszy oraz młodych pracowników organizacji i instytucji z sektora usług społecznych. Główny jego cel to wskazanie bazy edukacyjnej służącej kształceniu online w dziedzinie innowacji społecznych, poprzez połączenie na europejskim poziomie partnerów zaangażowanych w tematykę związaną z integracją i innowacją społeczną. Działania projektu koncentrują się na poszerzeniu wiedzy młodych osób na temat innowacji społecznych, a także na możliwościach, jakie niosą ze sobą fundusze unijne i odpowiednie narzędzia cyfrowe. Działania te mają sprzyjać rozwojowi pomysłów związanych z usługami i innowacjami społecznymi.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r., a zakończy 30 września 2019 r.

 

EU flag Erasmus vect POS