Konferencja w Janowie Lubelskim z udziałem Prorektora

W obchodach 100-lecia polityki społecznej w powiecie janowskim wziął udział prof. Mirosław Grewiński, który 3 grudnia uczestniczył w zorganizowanej z tej okazji w Janowie Lubelskim uroczystej konferencji. Prorektor naszej Uczelni opowiedział o kształtowaniu się polskiej polityki społecznej, ale poruszył również wątki dotyczące jej przyszłości.

Podczas konferencji wystąpili też przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.   

W trakcie wydarzenia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Krzysztof Michałkiewicz omówił działania rządu na rzecz rodziny, osób starszych oraz niepełnosprawnych i wraz z Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem wręczył odznaczenia państwowe pracownikom placówek pomocy społecznej w powiecie janowskim.