Warsztaty w Hiszpanii

W ramach projektu YDSI Digital Social Innovation for Young People, realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, młodzi pracownicy naszej Uczelni i studenci wyjechali 2 czerwca na warsztaty do Hiszpanii.

W zajęciach udział biorą również przedstawiciele młodego pokolenia z instytucji partnerskich z Włoch, Łotwy, Bułgarii i oczywiście Hiszpanii. W ciągu tygodnia uczestnicy wymienią się doświadczeniami, zapoznają z wdrożonym w Walencji modelem publicznych usług społecznych, wezmą też udział w wizytach studyjnych w hiszpańskich szkołach.

 

hiszpania

 

inf.1