Rozwój regionu człuchowskiego - spotkanie

W dniu 11 lipca w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie odbyło się seminarium pt. Partnerstwo na Rzecz Inteligentnego, Zrównoważonego i Innowacyjnego Regionu, w którym z ramienia naszej Uczelni uczestniczył Rektor Elekt prof. Mirosław Grewiński oraz dr Tadeusz Trocikowski, odpowiedzialny za rozwój współpracy regionalnej. Administrację samorządową reprezentowali burmistrzowie oraz wójtowie z powiatów człuchowskiego i chojnickiego. Na spotkaniu byli też obecni przedstawiciele trzeciego sektora, w tym Lokalnych Grup Działania. Sektor gospodarki reprezentowało kilku przedsiębiorców.

Myślą przewodnią seminarium było utworzenie partnerstwa pomiędzy interesariuszami wywodzącymi się z nauki, administracji i gospodarki na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju regionu człuchowskiego. Po długiej i ożywionej dyskusji uczestnicy debaty ustalili, że plany działania na najbliższy czas powinny uwzględnić m.in. stworzenie spółdzielni socjalnej w Człuchowie (wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej), organizację szkoleń z zakresu reintegracji społecznej, stosowania klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych, zarządzania spółdzielnią socjalną, ale i kursów dla nauczycieli z zastosowania metody Korczakowskiej w edukacji. W trakcie spotkania rozmawiano również o potrzebie prowadzenia szkoleń poświęconych rozwojowi lokalnemu, a także ekologii i zmianom klimatu.

Z aprobatą została przyjęta propozycja utworzenia przez naszą Uczelnię Sieci Mentoringowej, wspierającej przedsiębiorców i startupy. Uczelnia Korczaka planuje też pomóc Lokalnym Grupom Działania w tworzeniu strategii i programów rozwojowych oraz rozważa uruchomienie Ośrodka Wsparcia Aktywności Lokalnej. Uczestnicy seminarium wskazali na potrzebę prowadzenia szkoleń dla wszystkich sektorów z zakresu funduszy europejskich przewidzianych w nowej perspektywie finansowej 2021–2027.