VI Międzynarodowa konferencja ESPAnet Polska 2019

W dniach 26-27 września 2019 r. w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2019, kierowana do osób z różnych dyscyplin naukowych, chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki społecznej. Konferencja adresowana była także do osób pracujących w lokalnych organizacjach społecznych i samorządowych.


Organizatorem wydarzenia był ESPAnet, organizacja zrzeszająca naukowców i praktyków zajmujących się analizą polityki społecznej, nasza Uczelnia i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, a Partnerem Edukacyjnym Konferencji - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zagraniczni partnerzy to m.in. Ecoistituto del Fruli Venezia Giulia, Rezeknes Techolodiju Akademija, Include, Mancomunitat de la Ribera Alta.

Program wydarzenia, które odbyło się w hotelu Mercure Warszawa Grand, obejmował wiele sesji tematycznych, dyskusji i wystąpień przedstawicieli świata nauki, instytucji państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i pozarządowych. W trakcie Konferencji wystąpił m.in. dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, który podczas sesji plenarnej omówił dylematy, przed jakimi stanęła Polska po transformacji ustrojowej, związane z kierunkiem zmian w polityce społecznej. Został on również odznaczony medalem im. Edwarda Abramowskiego, który przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej osobom zasłużonym dla rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej.

Profesor Mirosław Grewiński nakreślił rys historyczny polskiej polityki społecznej, której początki datuje się na 1918 rok, kiedy to nasz kraj odzyskał niepodległość. Z kolei mówca motywacyjny i trener osobisty Łukasz Krasoń podkreślił bardzo ważną rolę polityki społecznej w życiu osób z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia. W sesji plenarnej udział wzięła też Beata Pukas-Turek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sesje tematyczne poświęcone były: współczesnym trendom w polityce społecznej i przeobrażeniom rynku pracy, wyzwaniom edukacyjnym w kontekście rynku pracy, zarządzaniu i koordynacji usług społecznych, zdrowiu i pomocy społecznej, praktyce służb społecznych, mieszkalnictwu, bezdomności i ubóstwu, polityce rodzinnej, demografii i migracjom oraz lokalnej polityce społecznej. Podczas sesji "Nowoczesne zarządzanie instytucją zabezpieczenia społecznego – ZUS" wystąpili przedstawiciele tytułowej instytucji (która w tym roku obchodzi 85. rocznicę istnienia), m.in. Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz Jedynak.

VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2019 była znakomitą okazją do nawiązania lub zacieśnienia współpracy między środowiskami naukowymi z Polski i Europy w zakresie analizy międzynarodowej polityki społecznej, do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz promowania interdyscyplinarnego podejścia do polityki społecznej.

 

Program konferencji

Program konferencji w jęz. angielskim (conference programme)

 

 

 

         

 

Partner Edukacyjny Konferencji

 

 

EN Program