Zagraniczny artykuł o Kongresie Polityki Społecznej

Na stronie internetowej European Social Network, największej i najważniejszej organizacji zrzeszającej europejskie służby społeczne, pojawił się artykuł na temat niedawnego Kongresu Polityki Społecznej, współorganizowanego przez naszą Uczelnię oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, którego nowym prezesem jest prof. dr hab. Mirosław Grewiński (zastąpił na tym stanowisku prof. dr. hab. Juliana Auleytnera).

Konferencja w Hadze

W dniach 20-22 czerwca odbyła się w Hadze 24. Konferencja Europejskich Usług Społecznych (The 24th European Social Services Conference (ESSC)), poświęcona przede wszystkim tematyce łączenia usług społecznych z działaniami lokalnych społeczności w celu skuteczniejszej walki z biedą i wykluczeniem społecznym. 

Kongres Polityki Społecznej

Trzydniowy Kongres Polityki Społecznej pod nazwą "Polityka społeczna w Polsce i w Europie" przyciągnął niemal 200 osób związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.