Konferencja "Coaching i mentoring - drogą do kształtowania osobowości"

W dniach 12-13 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Coaching i mentoring – drogą do kształtowania osobowości”, której organizatorem był Wydział, zaś patronami honorowymi: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Prezydent Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. 

System antyplagiatowy

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

System Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz strategii rozwoju Uczelni jest wdrożenie i sprawne funkcjonowanie Systemu Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia. Ma to odzwierciedlenie w polityce jakości Uczelni, przejawiającej się w dbałości o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Polityka jakości zakłada m.in. ocenę jakości zajęć dydaktycznych.

Współpraca z Anadolu University

W dniu 18 kwietnia w ramach mobilności nauczycieli akademickich programu ERASMUS + (STA -Staff Teaching Assignments) gościliśmy na naszej Uczelni przedstawiciela Anadolu University – Modern Languages Department, dr Esen Yücel Sipahi.

Tematem spotkania była współpraca międzynarodowa pomiędzy uniwersytetami, zagadnienia kształcenia studentów oraz kwestie rozwoju współpracy między obiema uczelniami.

Warto nadmienić, że już w ramach współpracy w bieżącym roku akademickim na WSP im. J. Korczaka przebywają studenci z Anadolu University w ramach programu Erasmus +.