System Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz strategii rozwoju Uczelni jest wdrożenie i sprawne funkcjonowanie Systemu Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia. Ma to odzwierciedlenie w polityce jakości Uczelni, przejawiającej się w dbałości o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Polityka jakości zakłada m.in. ocenę jakości zajęć dydaktycznych.

Współpraca z Anadolu University

W dniu 18 kwietnia w ramach mobilności nauczycieli akademickich programu ERASMUS + (STA -Staff Teaching Assignments) gościliśmy na naszej Uczelni przedstawiciela Anadolu University – Modern Languages Department, dr Esen Yücel Sipahi.

Tematem spotkania była współpraca międzynarodowa pomiędzy uniwersytetami, zagadnienia kształcenia studentów oraz kwestie rozwoju współpracy między obiema uczelniami.

Warto nadmienić, że już w ramach współpracy w bieżącym roku akademickim na WSP im. J. Korczaka przebywają studenci z Anadolu University w ramach programu Erasmus +.