Atrakcyjny program stypendialny "The Job of my Life"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym rządu niemieckiego „The Job of my Life” współorganizowanym przez Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego we współpracy z Federalnym Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Federalnej Agencji Pracy w Niemczech.

Konferencja warszawskich partnerstw lokalnych

W dniu 19 listopada br. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się konferencja "Wspieranie aktywności na rzecz wspólnot lokalnych. Przykłady dobrych praktyk". Udział w niej wziął prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka, który wygłosił referat pt. "Wielosektorowa polityka społeczna - w kierunku partnerstwa i współpracy".

Pilotażowy program „Koperta życia”

Na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie rozpoczął się pilotażowy program „Koperta życia” skierowany do ochockich seniorów.

Uczestników konferencji otwierającej akcję przywitał prof. dr hab. Julian Auleytner, rektor WSP im. J. Korczaka, a następnie oddał głos przedstawicielkom władz Warszawy: Hannie Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy i Katarzynie Łęgiewicz, burmistrz Dzielnicy Ochota oraz p. Sławomirowi Sobalskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Omega i dr Elżbiecie Weinzieher, koordynator zespołów ds. ratownictwa medycznego WSPRi TS MEDITRANS SPZOZ.

Biznes społeczny - spotkanie

Dnia 19 listopada na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się spotkanie "Jak robić biznes społeczny?", podczas którego dyskutowano o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, różnicach między tradycyjnie pojmowanym biznesem a biznesem społecznym i różnych formach biznesu.