Polityka społeczna – wybrane publikacje wydawnictwa WSP im. J. Korczaka

Serie książek „Współczesna polityka społeczna” i „Nowa polityka społeczna” zawierają publikacje poruszające zagadnienia związane z teorią i praktyką wielosektorowej polityki społecznej, pedagogiki społecznej, gospodarki społecznej, społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Serie prezentują prace uznanych ekspertów, którzy wnoszą nowe spojrzenie na zagadnienia społeczne.