Władze Uczelni i prof. Yunus w stolicy Unii Europejskiej

"Młodzi ludzie nie są dla nas problemem, ale rozwiązaniem" - powiedział 25 marca 2015 r. laureat Nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus podczas konferencji w Brukseli, zatytułowanej "Future of Europe: Social Economy First?". Jej współorganizatorami byli m.in.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, ThinkTank oraz UN Global Compact.

 

Konferencja na temat uchodźców

Dnia 30 września br. w Siemianowicach Śląskich odbyła się konferencja pt. "Uchodźcy na Śląsku. Problemy, wyzwania, zagrożenia". Udział w niej wzięli przedstawiciele gmin na Śląsku, m.in. dr Anna Zasada-Chorab, wykładowczyni w naszej Uczelni i Wiceprezydent Siemianowic Śląskich, a także przedstawiciele Kościoła oraz organizacji i służb, które będą zajmowały się kwestią uchodźców. Dyskusyjny panel ekspercki w ramach konferencji moderował prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka.

Wizyta projektowa w Szwecji

W dniach 22-25 września 2015 r. w Goeteborgu odbyło się spotkanie projektu SEBCO, realizowanego przez WSP im. Janusza Korczaka w ramach grantu otrzymanego z prestiżowego Svenska Institute. Liderem projektu jest oddział Norden - skandynawskiej organizacji promującej współpracę gospodarczą i ekonomiczną.