III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Dnia 21 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się już III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami”, współorganizowana przez Forum Logopedy, WSP im. J. Korczaka w Warszawie i Centrum Terapii dziecka ,"Logos".

Atrakcyjny program stypendialny "The Job of my Life"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym rządu niemieckiego „The Job of my Life” współorganizowanym przez Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego we współpracy z Federalnym Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Federalnej Agencji Pracy w Niemczech.

Konferencja warszawskich partnerstw lokalnych

W dniu 19 listopada br. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się konferencja "Wspieranie aktywności na rzecz wspólnot lokalnych. Przykłady dobrych praktyk". Udział w niej wziął prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka, który wygłosił referat pt. "Wielosektorowa polityka społeczna - w kierunku partnerstwa i współpracy".