Współpraca z Legionowem

Dnia 20 października 2015 r. Uczelnia Korczaka podpisała umowę z Gminą Miejską Legionowo o realizacji wspólnych regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych projektów na rzecz rozwoju sektora edukacji, rynku pracy, integracji społecznej i przedsiębiorczości.

Inauguracja nowego roku akademickiego

W sobotę 24 października br. na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie WSP im. J. Korczaka odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Na uroczystość przybyły władze Uczelni, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy administracyjni, studenci i absolwenci oraz goście.

Zatrudnienie w trzecim sektorze - debata

Dnia 19 października 2015 r. w Warszawie odbyła się debata dotycząca problematyki zatrudnienia w trzecim sektorze, zatytułowana: "NGO - misja na umowę zlecenie". Debata została zorganizowana przez: Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie KLON JAWOR i kwartalnik "Trzeci Sektor". Debata odbyła się w związku z ukazaniem się nowej edycji raportu Civil Society Organization Sustainability Index, który pokazuje poziom stabilności sektora pozarządowego w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Euroazji.

Międzynarodowa konferencja ESPAnet

W Łodzi odbyła się w dniach 15-16 października II Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska, dotycząca innowacji w polityce społecznej. ESPAnet to międzynarodowa organizacja naukowo-badawcza, której przedmiotem zainteresowania jest szeroko rozumiana polityka społeczna. 

Spotkanie w Londynie

W dniu 9 października br. prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka,  brał udział w spotkaniu "Research and Evidence Forum", które odbyło się w siedzibie Innovation Agency w Londynie.