Pomaga nam nauka

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, wygrała przetarg na prowadzenie studiów podyplomowych o specjalnościach:

  • Oligofrenopedagogika
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Mediacje

Studia realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 8.1.2 POKL w ramach projektu „Pomaga nam nauka”.