Umowa z amerykańskim uniwersytetem

W dniu 7 sierpnia 2015 r. WSP im. J. Korczaka zawarła umowę z jedną z najstarszych uczelni amerykańskich – Antioch University (http://www.antioch.edu/). Uczelnia ta, założona w 1853 roku, posiada obecnie kampusy w 6 miastach w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Los Angeles, Seattle oraz w Santa Barbara i oferuje edukację na 3 poziomach studiów: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim. Jest także jednym z wiodących ośrodków pedagogiki waldorfskiej w Stanach Zjednoczonych.

Bezpłatne warsztaty z coachingu

Zapraszamy na warsztaty "Odkryj moc coachingu", które odbędą się 9 września 2015 r. na Wydziale w Szczecinie, 10 września na Wydziale w Warszawie, 17 września na Wydziale w Katowicach i 23 września na Wydziale w Olsztynie.

Kongres Polskiej Edukacji

III Kongres Polskiej Edukacji, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 29-30 sierpnia 2015 r., przebiegał pod hasłem „Razem zmieniamy szkołę”. Liczne sesje plenarne i wystąpienia osób, którym polska edukacja leży na sercu, toczyły się wokół podstawowego pytania: jaka powinna być szkoła XXI wieku? Nauczyciele, naukowcy, uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele samorządów terytorialnych, związków i organizacji pozarządowych oraz politycy (m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska) wspólnie szukali formuły na lepszą edukację. W dyskusję o kształcie edukacji włączył się również prof. Philip Zimbardo, znany amerykański psycholog oraz Carl Honore, autor książki "Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!".

Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych - konferencja

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie i No Bell Szkoła Podstawowa Montessori w Konstancinie-Jeziornie zapraszają na konferencję kończącą projekt Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych, realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Praca Marzeń” ze środków unijnych

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „The Job of my Life”, który jest rządowym niemieckim programem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy) skierowanym do młodych, niepracujących osób bez wykształcenia wyższego (bez tytułu magistra) chcących podjąć naukę zawodu i zamieszkać w Niemczech.