Spotkanie w Sofii w ramach międzynarodowego projektu

W dniach 17-19 października w Sofii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu "Digital social innovation for young people" ("Cyfrowe innowacje społeczne dla młodych osób"), który realizowany jest przez naszą Uczelnię we współpracy z partnerami z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Łotwy, w ramach unijnego programu Erasmus+. Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka podczas spotkania reprezentował prof. Mirosław Grewiński oraz dr Marek Kawa. 

Przedstawiciele Uczelni w Słowenii i we Włoszech

W dniach 20-22 sierpnia na Uniwersytecie w Lublanie odbyła się konferencja TiSSA (The International Social Work & Society Academy) - organizacji zrzeszającej europejskie uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i stowarzyszenia zajmujące się problematyką pracy socjalnej.