Goście z hiszpańskiego uniwersytetu

Gośćmi naszej Uczelni są: prof. María Luisa Zagalaz Sánchez i prof. Isabel María Ayala Herrera, które przyjechały z hiszpańskiego Universidad de Jaén. Celem wizyty naszych zagranicznych przyjaciół  jest zacieśnienie współpracy między Uczelnią Korczaka a Universidad de Jaén, a także poznanie polskiego systemu edukacji. 

Konferencja z okazji 100-lecia polskiej polityki społecznej

W związku z obchodami 100-lecia polskiej polityki społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, w której udział wzięli między innymi pracownicy naszej Uczelni,  w tym Rektor prof. Julian Auleytner, członkowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta RP, parlamentarzyści i inni eksperci. 

Konferencję otworzyła Minister Elżbieta Rafalska, która przypomniała o najważniejszych zadaniach polityki społecznej, przede wszystkim o niwelowaniu nierówności społecznych. W trakcie wydarzenia wystąpiła też Wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła wagę rozwiązań na rzecz rozwoju polskich rodzin i inwestycji w ludzi. Z kolei Heinz Koller, Zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, opowiedział o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się polskie prawo pracy.

Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej. Drugi koncentrował się na polityce społecznej wobec rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Dyskusję w ramach tego bloku tematycznego moderował prof. Mirosław Grewiński, Prorektor naszej Uczelni i zarazem Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W trzecim panelu dyskusyjnym, którego tematem były wyzwania w systemie zabezpieczenie społecznego, udział wziął między innymi prof. Julian Auleytner.

Warszawska konferencja rozpoczęła cykl spotkań poświęconych 100-leciu polskiej polityki społecznej, które odbędą się w tym roku we wszystkich województwach.

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji i kolejnym tegorocznym spotkaniom są także: okolicznościowa, mobilna wystawa pt. "Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym" oraz książka "Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018”. Wystawa przygotowana została między innymi przez dr Joannę Lizut z naszej Uczelni i z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz przez prof. Mirosława Grewińskiego.

 

 

Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018 dla Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

W dniu 9 kwietnia 2018 roku pracownicy Wydziału Nauk Społecznych w składzie - Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Durasiewicz oraz dr Barbara Olszewska i dr Marzenna Majchrzak wzięli udział w Finałowej Gali Programu „Studia z przyszłością 2018”, która odbyła się w zabytkowych murach Pałacu Polskiej Akademii Nauk w miejscowości Jabłonna. Pracownicy podczas udziału w uroczystej Gali Finałowej odebrali Certyfikat III Ogólnopolskiej Edycji Programu Akredytacyjnego przyznany dla studiów podyplomowych „Neurologopedia profilowana”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.