Kolejne spotkanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji

W środę 23 maja w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie w ramach projektu "Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna", które otworzył Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski oraz Przewodniczący Prezydium Rady – prof. Julian Auleytner. Było to kolejne spotkanie Rady. 

Pierwszą sesję w ramach zebrania, dotyczącą pomocy społecznej, poprowadził prof. Mirosław Grewiński, a z prezentacją map kompetencyjnych w obszarze pomocy społecznej wystąpiła wspólnie ze swoim zespołem prof. Izabela Krasiejko. Następnie prof. Jerzy Krzyszkowski i dr Joanna Lizut opowiedzieli o komptencjach zarządczych w systemie opieki społecznej, zaś dr Iwona Barszcz i dr Kamila Pawłowska przedstawiły wnioski z realizacji projektu dotyczącego preorientacji zawodowej młodzieży do zawodów społecznych.    

Drugą sesję, której tematem przewodnim było zdrowie, poprowadziła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Podczas tej części spotkania dr hab. Iwona Kowalska-Bobko opowiedziała o krzyżujących się kompetencjach w zawodach medycznych i okołomedycznych, prof. Grzegorz Wallner przedstawił nowy model kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, a lek. med. Katarzyna Juszczyńska - profil kompetencji koordynatora opieki zdrowotnej.

Kolejnym punktem posiedzenia był panel dyskusyjny pt. "Opieka długoterminowa – wyzwania kompetencyjne i integracji systemów zdrowia i pomocy społecznej", moderowany przez prof. Mirosława Grewińskiego i dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę. W dyskusji udział wzięli:  prof. Piotr Błędowski, prof. Barbara Szatur-Jaworska, prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Elżbieta Szwałkiewicz, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Katarzyna Bieniek, lek. med. Artur Prusaczyk i dr Marek Woch.

Posiedzenie podsumował i zakończył prof. Julian Auleytner, Przewodniczący Prezydium Rady. 

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Uczelni Łazarskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku.

Goście z hiszpańskiego uniwersytetu

Gośćmi naszej Uczelni są: prof. María Luisa Zagalaz Sánchez i prof. Isabel María Ayala Herrera, które przyjechały z hiszpańskiego Universidad de Jaén. Celem wizyty naszych zagranicznych przyjaciół  jest zacieśnienie współpracy między Uczelnią Korczaka a Universidad de Jaén, a także poznanie polskiego systemu edukacji. 

Konferencja z okazji 100-lecia polskiej polityki społecznej

W związku z obchodami 100-lecia polskiej polityki społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, w której udział wzięli między innymi pracownicy naszej Uczelni,  w tym Rektor prof. Julian Auleytner, członkowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta RP, parlamentarzyści i inni eksperci. 

Konferencję otworzyła Minister Elżbieta Rafalska, która przypomniała o najważniejszych zadaniach polityki społecznej, przede wszystkim o niwelowaniu nierówności społecznych. W trakcie wydarzenia wystąpiła też Wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła wagę rozwiązań na rzecz rozwoju polskich rodzin i inwestycji w ludzi. Z kolei Heinz Koller, Zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, opowiedział o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się polskie prawo pracy.

Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej. Drugi koncentrował się na polityce społecznej wobec rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Dyskusję w ramach tego bloku tematycznego moderował prof. Mirosław Grewiński, Prorektor naszej Uczelni i zarazem Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W trzecim panelu dyskusyjnym, którego tematem były wyzwania w systemie zabezpieczenie społecznego, udział wziął między innymi prof. Julian Auleytner.

Warszawska konferencja rozpoczęła cykl spotkań poświęconych 100-leciu polskiej polityki społecznej, które odbędą się w tym roku we wszystkich województwach.

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji i kolejnym tegorocznym spotkaniom są także: okolicznościowa, mobilna wystawa pt. "Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym" oraz książka "Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018”. Wystawa przygotowana została między innymi przez dr Joannę Lizut z naszej Uczelni i z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz przez prof. Mirosława Grewińskiego.