Międzynarodowe seminarium w Wiedniu

W dniach 5-6 listopada w Wiedniu odbyło się seminarium poświęcone integracji społecznej osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W wydarzeniu, zorganizowanym przez European Social Network, naszą Uczelnię reprezentowali: Prorektor prof. Mirosław Grewiński oraz Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki dr Joanna Lizut.

Spotkanie w Sofii w ramach międzynarodowego projektu

W dniach 17-19 października w Sofii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu "Digital social innovation for young people" ("Cyfrowe innowacje społeczne dla młodych osób"), który realizowany jest przez naszą Uczelnię we współpracy z partnerami z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Łotwy, w ramach unijnego programu Erasmus+. Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka podczas spotkania reprezentował prof. Mirosław Grewiński oraz dr Marek Kawa.