Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Andrzeja Bałandynowicza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. dr. hab. Andrzejowi Bałandynowiczowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi na rzecz rozwoju integracji społecznej i resocjalizacji, za działalność społeczną oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy" (cytat z listu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do prof. Andrzeja Bałandynowicza). Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski podczas uroczystości, która odbyła się 9 lutego w Pałacu Prezydenckim.

List od Rzecznika Praw Dziecka

Serdecznie dziękujemy Rzecznikowi Praw Dziecka, Panu Markowi Michalakowi za przesłanie na ręce Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka prof. Juliana Auleytnera pięknego listu, podkreślającego wartości prezentowane przez Patrona naszej Uczelni oraz - z okazji obchodzonego właśnie Roku Ireny Sendlerowej - wielkie poświęcenie i odwagę tej niezapomnianej działaczki społecznej, która podczas II wojny światowej uratowała tysiące dzieci. 

Seminarium "Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?"

W poniedziałek 5 lutego na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium "Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?", podczas którego Rektor Uczelni Korczaka prof. Julian Auleytner zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. "Finansowanie polityki społecznej", wygłosił referat "Finansowanie polityki społecznej - źródła wiedzy i niewiedzy" i odpowiadał na pytania publiczności.