Seminarium dotyczące projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”

W związku z realizacją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” dziś na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone trzem nowym specjalnościom na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny tj.: animator społeczności lokalnych, mediacje i asystentura socjalna, organizator usług socjalnych.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana pierwsza wersja trzech nowych programów specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ww. specjalnościach oraz odbędzie się dyskusja dotycząca treści w nich zawartych.

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18

 

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1  znak barw rp poziom szara ramka rgbEU EFS rgb 1

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu