Nowe specjalności w zawodzie pracownik socjalny - seminarium konsultacyjne

Dnia 30 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium konsultacyjne projektu "Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania".

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele realizatorów projektu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli się też pracownicy ośrodków pomocy społecznej i goście zainteresowani poruszaną tematyką.

Uczestników seminarium powitał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSP im. J. Korczaka w Warszawie, prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, a Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki WSP im. J. Korczaka, dr Joanna Lizut, przedstawiła założenia projektu. Następnie Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (również WSP im. J. Korczaka), dr Katarzyna Delikowska, omówiła ogólne założenia trzech nowych programów specjalizacji II stopnia  w zawodzie pracownik socjalny. Szczegółowo o specjalnościach: animator społeczności lokalnych, mediacje i asystentura socjalna oraz organizator usług socjalnych dyskutowały trzy osobne zespoły. 

 

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18

 

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1znak barw rp poziom szara ramka rgbEU EFS rgb 1

 

 

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu