Zmiany w kształceniu nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

UWAGA! Zmiany w kształceniu w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów.

  1. Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej – dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rozpoczęte najpóźniej w roku akademickim 2021/2022, będą prowadzone do dnia zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2021/2022.
  2. Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, z wyłączeniem studiów w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, rozpoczęte najpóźniej w roku akademickim 2019/2020, będą prowadzone do dnia zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2019/2020.
  3. Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, rozpoczęte najpóźniej w roku akademickim 2022/2023, będą prowadzone do dnia zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023.

Uwaga! Począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 kształcenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbywa się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (dotyczy osób, które rozpoczynają kształcenie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które nie mają ukończonych studiów I stopnia).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu