Polityka rodzinna w ostatnich 30 latach

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Uczelni Korczaka, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej byli organizatorami VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dotyczącej polityki rodzinnej. W związku z 30-leciem przemian ustrojowych w Polsce wydarzenie poświęcone zostało polityce rodzinnej w okresie od 1989 r.

Wystąpienia i dyskusje podczas pierwszej sesji związane były z analizą i oceną zmian w polityce społecznej wobec rodziny, a moderatorkami tej części Forum były: prof. Irena Kotowska oraz dr hab. prof. ucz. Joanna Szczepaniak-Sienniak. Druga sesja, którą poprowadziła dr Joanna Lizut, dotyczyła problemów świadczeń i usług społecznych wobec rodziny, zaś trzecia, moderowana przez dr Majkę Gagacką - uwarunkowań polityki wobec rodziny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ostatnia sesja, poprowadzona przez dr. hab. prof. ucz. Arkadiusza Durasiewicza, toczyła się wokół tematu "Polityka społeczna wobec deinstytucjonalizacji rodziny i zmian międzygeneracyjnych".

Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu