Organizacja pracy Uczelni - komunikat

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trosce o to, by w możliwie największym stopniu chronić wszystkich członków wspólnoty akademickiej, informujemy o zmianach w organizacji pracy Wydziałów i Rektoratu Uczelni.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni realizują swoje obowiązki przede wszystkim w trybie pracy zdalnej, tym samym dostęp do Uczelni zostaje ograniczony. Na Wydziałach i w Rektoracie są pełnione dyżury, niemniej zalecamy kontakt telefoniczny i/lub mailowy. Szczegóły w zakresie dostępu do Uczelni i danych kontaktowych są aktualizowane komunikatami na stronie danej jednostki organizacyjnej.

Podkreślamy, iż trosce o zdrowie nas wszystkich zalecamy formę komunikacji drogą elektroniczną i zdalne załatwianie spraw. Polecamy, by zapoznawać się z informacjami z wiarygodnych źródeł. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/koronawirus

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu