Organizacja roku

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

1. 21-22/10/2017
2. 04-05/11/2017
3. 18-19/11/2017
4. 25-26/11/2017
5. 9-10/12/2017
6. 13-14/01/2018
7. 27-28/01/2018
8. 03-04/02/2018
9. 17-18/02/2018
10. 03-04/03/2018
11. 17-18/03/2018
12. 07-08/04/2018
13. 21-22/04/2018
14. 12-13/05/2018
15. 26-27/05/2018
16. 09-10/06/2018
17. 23-24/06/2018

 

 

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz strategii rozwoju Uczelni jest wdrożenie i sprawne funkcjonowanie Systemu Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia. Ma to odzwierciedlenie w polityce jakości Uczelni, przejawiającej się w dbałości o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Polityka jakości zakłada m.in. ocenę jakości zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym – jak co roku – rozpoczęliśmy ankietyzację zajęć dydaktycznych. W zakładce Ankiety w Wirtualnej Uczelni zostały zamieszczone ankiety z uprzejmą prośbą o ich wypełnienie.

Ankiety są anonimowe, a ich wyniki będą zaprezentowane społeczności studenckiej po zakończeniu badania.

Liczymy na Państwa frekwencję i rzetelne wypełnienie ankiet.

 

JEDNOSTKI WSP

KONTAKT

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie

 Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

 59 834 11 68

  59 834 11 68