Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny


Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Uczelnia założona została w roku 1993 i wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 20.

Uchwałą Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie nr 2/2000 z dnia 21 lutego 2000 r. powołany został Instytut Politologii w Człuchowie, a następnie decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr DSW-3-4003/37/Rej. 20/IW/03 z dnia 12-02-2003 r. utworzony został Wydział Zamiejscowy w Człuchowie.

Państwowa Komisja Akredytacyjna dla Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie w roku 2004 i 2011 wydała ocenę pozytywną, uzasadniając swą ocenę spełnieniem wymagań kadrowych, programowych, organizacyjnych i jakości kształcenia w stopniu przekraczającym obowiązujące standardy kształcenia.

Wydział prowadzi kształcenie w obszarze nauk społecznych o profilu akademickim i praktycznym. Program kształcenia jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w oparciu o standardy kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia uzyskiwane są przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, mentoriale, praktyki.

Proces dydaktyczny wspomagany jest nowoczesnymi urządzeniami technik informatycznych, multimedialnych, a także przez wykorzystanie systemu e-learningu.

Infrastruktura Wydziału dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia. Metody i formy kształcenia dobierane są w zależności od indywidualnych predyspozycji studentów, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych.

Wydział posiada certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości” wydany przez Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii, a także Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne – laboratorium ECDL uprawniający do prowadzenia kursów i egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

JEDNOSTKI WSP

KONTAKT

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie

 Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

 59 834 11 68

  59 834 11 68