Dlaczego warto u nas studiować?

 • od 1993 roku kształcimy humanistów rozumiejących rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną
 • przygotowujemy do wykonywania zawodów potrzebnych społeczeństwu
 • realizujemy rozległe działania ułatwiające wejścia na rynek pracy naszym absolwentom
 • nasi absolwenci (60 tysięcy!) są w 90% aktywni zawodowo
 • skutecznie pozyskujemy środki unijne
 • mamy nowoczesny system nauczania oparty na tutoringu, mentoringu i coachingu
 • uczymy przedsiębiorczości
 • jesteśmy jednym z liderów w wykorzystaniu potencjału tkwiącego w e-learningu
 • dajemy możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji w kilkudziesięciu nowoczesnych placówkach edukacyjnych w Europie
 • rozwijamy ofertę krótkich form kształcenia i doskonalenia osób dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • umożliwiamy dostęp do nauki osobom niepełnosprawnym
 • realizujemy i promujemy działania prospołeczne

a ponadto

 • czerpiemy inspiracje z dokonań Janusza Korczaka, z jego innowacyjnego stosunku do nauki i pracy

Patron Wyższej Szkoły Pedagogicznej swego czasu zrewolucjonizował sposób myślenia o wychowaniu, kształceniu, pomaganiu czy poświęcaniu się dla osób potrzebujących wsparcia. Wszelka nasza działalność dydaktyczna i naukowa, związana z szeroko pojętymi naukami społecznymi, opiera się na wartościach, które prezentował Patron naszej Uczelni. Dlatego prowadzone przez nas studia, kursy i szkolenia mają innowacyjny charakter, a ich celem jest wykształcenie otwartych i kreatywnych humanistów, którzy rozumieją nieustannie zmieniającą się rzeczywistość. 

 

cover 01