Studia bez barier dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie to Uczelnia przyjazna studentom z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia.

Szanse studiowania wyrównujemy przez udostępnienie studentom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi i urządzeń, które pozwalają im uczyć się i pracować. Uczelnia posiada pełną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych w tym windy, podjazdy, łazienki, specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe. Metody i formy kształcenia są dobierane w zależności od indywidualnych predyspozycji studenta. Poza dostosowaniem wspomnianej infrastruktury, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oferuje nowoczesną formę Kształcenia na Odległość, dzięki której studenci mający problem z regularnym uczęszczaniem na zajęcia mogą uczyć się w domu przez Internet.

Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą podjąć studia podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Od początku istnienia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie cześć jej studentów stanowią osoby niepełnosprawne. Obecnie jest ich blisko 120. Z myślą o obecnych i przyszłych studentach a także niepełnosprawnych absolwentach WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie uruchomiamy serwis Akademicka Społeczność Osób Niepełnosprawnych. Zawiera on informacje przydatne osobom, które posiadają już orzeczenie o niepełnosprawności lub zamierzają się o nie ubiegać. Przedstawia ich prawa wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podpowiada jak skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych i starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na podjęcie i kontynuowanie studiów wyższych. Przedstawia uprawnienia przyszłych absolwentów, którzy podejmą pracę zawodową lub zechcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy!

Czym jest kształcenie na odległość?

Czym jest kształcenie na odległość?

Kształcenie na odległość daje możliwość kształcenia wykorzystującego nowoczesne osiągnięcia z zakresu technologii multimedialnych, dzięki którym student ma możliwość wyboru czasu i miejsca studiowania oraz indywidualnego dopasowania tempa nauki. Jest to zatem model kształcenia wolny od ograniczeń czasowych i przestrzennych. To rozwiązanie wymaga jednak od studenta zaangażowania, zmysłu organizacji pracy własnej oraz samodyscypliny w zdobywaniu wiedzy.

Studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość adresujemy przede wszystkim do osób, które pragną godzić edukację z obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi; dla których nauka to z jednej strony życiowa konieczność i zarazem szansa podwyższenia kwalifikacji. Tym samym oferta edukacyjna zaprojektowana jest w ten sposób, by nie było konieczności dojeżdżania kilka razy w miesiącu – w wyznaczone dni – na uczelnię i uczestniczenia w zajęciach prowadzonych jednie metodami tradycyjnymi (w siedzibie). Liczba obowiązkowych zjazdów jest proporcjonalnie mniejsza, rozwiązanie takie nie wymaga znacznego angażowania czasu czy dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem.

Do dyspozycji zostawiamy wszystkie wydziały Uczelni oraz kierunki na których prowadzimy kształcenie. Warunkiem uruchomienia danej specjalności – w ramach prezentowanego systemu kształcenia na odległość – jest zebranie wystarczającej liczby chętnych (min. 30 osób na nową specjalność).

Zalety podejmowania kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie:

  • uczestnictwo w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej; student ma możliwość uczenia się z dowolnego miejsca w kraju i za granicą uzyskując dyplom uznawany w UE;
  • szansa uzyskania wykształcenia dla osób polskiego pochodzenia mieszkających poza Unią Europejską (np. na Białorusi czy Ukrainie);
  • stały kontakt zdalny z kadrą naukowo-dydaktyczną;
  • możliwość poznania nowych ludzi mających podobne zainteresowania - dla studentów udostępniana jest Wirtualna Uczelnia.