Komunikat - kształcenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 kształcenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbywa się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. z 2018 r. poz. 1861).

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z planami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne będą dostępne dla wszystkich osób, z tym że uprawnienia nauczycielskie są powiązane z wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Dla osób niebędących nauczycielami studia te stanowią formę kształcenia doskonalącego (nie nadają uprawnień nauczycielskich).